Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

NABÓR 2024

Nabór do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2024 trwa do 15 marca 2024r. Jest to nieprzekraczalny termin, liczy się data złożenia wniosku lub data stempla pocztowego.

Liczba grup w naborze jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Przypominamy, że zgodnie z założeniami programu "Szkolny Klub Sportowy" 2024 w jednej szkole (do 300 uczniów) mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, a w szkołach liczących (powyżej 300 uczniów) dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć oddzielnie dla każdej grupy ćwiczebnej.

Wyniki naboru do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2024 będą ogłoszone do końca marca 2023. Zakwalifikowane do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2024 osoby otrzymają mailowo numer umowy zlecenia. Umowa zlecenia będzie zawierana na okres od 01 marca 2024r. do 21 czerwca 2024r. (40 godzin zajęć).

W celu zgłoszenia się do programu na rok 2024 dokumenty 1-6 należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do Biura Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego następujące dokumenty: .


1. Zgłoszenie szkoły do programu SKS


2. Porozumienie o współpracy (dla dyr. szkoły)


3. Umowa zlecenia z nauczycielem


4. Załącznik do umowy zlecenia z nauczycielem


5. Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym


6. Oświadczenie do celów podatkowychDOKUMENTY DODATKOWE
Uwaga!
Poniższych dokumentów nie wysyłamy elektronicznie do ŁSZS (tylko papierowo lub listownie)
Oświadczenia w wersji papierowej przez cały czas trwania Programu SKS przechowuje nauczyciel.
Zeskanowane oświadczenia należy wgrać w Dzienniku SKS przy każdym uczestniku oddzielnie.

Wzór oświadczenia rodziców

Wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego

Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone