Łódzki Szkolny Związek Sportowy

90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

Kursy

Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Planowany termin 10.05.2014 w godz. 9.00 - 16.00 w siedzibie ŁSZS w Łodzi, ul. Żeromskiego 115.

Odpłatność za kurs wynosi 100 zł od osoby. Wpłata najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Zgłoszenia – tel. 42 630 73 45 lub e-mail lszs@lszs.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do kursu jest dostarczenie zaświadczenia o co najmniej trzyletnim stażu pracy pedagogicznej.

Ukończenie kursu nadaje uprawnienia do prowadzenia placówek wypoczynku dzieci i młodzieży w zgodzie z „ Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.”Szkolenia

Copyright © 2008-2012 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone