Projekt z EFS
  O projekcie
  Dokumenty
  Aktualności
  Galeria
  Kontakt

  Uczestnicy
  SP Maków
  SP Wola Makowa
  SP Góra Św. Małgorzaty
  ZS Rogów
  Gim 1 Koluszki
  Gim 2 Koluszki
  Gim Bolimów
  Gim Maków
  SOSW Koluszki
  LO Koluszki
  LO Tuszyn

  Linki
  efs.gov.pl
  europa.eu
  pokl.lodzkie.pl
  ŁSZS
  Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódzki
Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 tel. 42 630 73 45 fax 42 630 73 46
PEKAO S.A. 76 1240 3031 1111 0000 3426 6746
O projekcie
„Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwoju uczniów
województwa łódzkiego poprzez atrakcyjne formy edukacji
w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii”

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-134/09 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2

Wprowadzenie:
W roku szkolnym 2009/10 Łódzki Szkolny Związek Sportowy przystąpił, po raz pierwszy, do samodzielnej realizacji dwóch projektów pod wspólnym tytułem: „Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwoju uczniów województwa łódzkiego poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii”.
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Naszymi działaniami objętych zostało łącznie 1702 uczniów z 18 szkół województwa łódzkiego.
Głównym celem projektów jest dostarczenie młodzieży atrakcyjnych form edukacji, kształtujących rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych oraz zawierających elementy profilaktyki zachowań patologicznych i agresywnych. Zadanie będzie realizowane poprzez dostęp do nowoczesnych metod edukacyjnych i środków dydaktycznych oraz aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez udział w zajęciach sportowych.
Efektem tych działań ma być wyposażenie objętych programem uczniów w narzędzia do radzenie sobie ze zjawiskami patologicznymi i agresją w szkole, efektywnej nauki, kształtowania osobowości , emocji oraz zwiększenia motywacji do nauki.
O realizacji projektu jak i o jego wynikach będziemy informować na bieżąco.

Czas trwania projektu:
01.09.2009 - 30.06.2010

Adresaci projektu:
1. Szkoła Podstawowa w Makowie
2. Szkoła Podstawowa w Woli Makowej
3. Szkoła Podstawowa w Górze Św. Małgorzaty
4. Zespół Szkół w Rogowie
5. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
6. Gimnazjum nr 2 w Koluszkach
7. Gimnazjum w Bolimowie
8. Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie
9. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach
10. Liceum Ogólnokształcace w Koluszkach
11. Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie

                                                            Copyright © 2008-2009 Łódzki Szkolny Związek Sportowy             Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone