Łódzki Szkolny Związek Sportowy

90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

Dokumentacja merytoryczna

Zgłoszenie na zawody


Komunikaty końcowe z zawodów rejonowych


IMS, Gimnazjada, Licealiada

Komunikaty końcowe z finałów wojewódzkich


IMS, Gimnazjada, Licealiada

Dokumentacja finansowa
Delegacja wyjazdowa na zawody ogólnopolskie
Preliminarz imprezy
Wzór umowy zlecenia
Lista wypłat ekwiwalentów sędziowskich
Stawki imprez sportowych stawki imprez
Tabela przeliczeniowa stawek sędziowskich
i umów zleceń
stawki imprez

Copyright © 2008-2012 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone