Łódzki Szkolny Związek Sportowy

90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

Informacje bieżące
Wyniki końcowe finału wojewódzkiego
Komunikat organizacyjny finału wojewódzkiego
Komunikat turniejów kwalifikacyjnych
Dokumentacja
Zgłoszenie indywidualne
Regulamin gier i zabaw
Zgłoszenie gminy (organizatora)
Zgłoszenie drużyny
Dyplom za udział
O programie


I. Pomysłodawcą i głównym organizatorem Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie 2017, zwaną dalej Ligą, jest Województwo Łódzkie, a na jego zlecenie organizatorem bezpośrednim w dyscyplinie gry i zabawy jest Łódzki Szkolny Związek Sportowy zwany dalej Organizatorem.

II. CELEM LIGI JEST:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 8-10 lat do prowadzenia aktywnego, sportowego stylu życia oraz stymulowanie postaw fair - play.
2. Promocja gmin i powiatów regionu łódzkiego oraz całego województwa.
3. Tworzenie pozytywnego klimatu dla inicjatyw oddolnych w gminach i powiatach łódzkiego.
4. Wspieranie gminnej, powiatowej i wojewódzkiej tożsamości

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnictwo w Lidze jest bezpłatne.
Liga adresowana jest do uczniów szkół podstawowych mających siedzibę w gminach, na terenie których znajduje się boisko typu ORLIK 2012, ewentualnie z gmin sąsiednich.
UWAGA! Organizator rozgrywek gminnych nie może odmówić udziału drużynie z gminy sąsiedniej jeżeli ta nie posiada boiska typu Orlik
Liga przeprowadzona będzie w turniejach w grach i zabawach

Dla dyscypliny gry i zabawy w kategorii wiekowej:
- 8-10 lat.

Liga przeznaczona jest dla drużyn składających się z dziewcząt i drużyn składających się z chłopców oraz drużyn mieszanych (gry i zabawy). Prawo startu w Lidze mają aktualni uczniowie szkoły, zdrowi, którzy uczestniczą na zajęciach wychowania fizycznego.
Od jednostek samorządu terytorialnego przystępujących do Ligi wymagane jest pisemne potwierdzenia akceptacji poniższego regulaminu na załączonym formularzu oraz zgłoszenia drużyn do wybranych przez siebie dyscyplin.
Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do zapewnienia podczas Ligi: sędziów, ubezpieczenia zawodników, opieki medycznej, a w wypadku fazy powiatowej, mikroregionu i wojewódzkiej transportu zawodników na mecz wyjazdowy !!!
Organizator zobowiązuje się do przygotowania regulaminu, listy zgłoszeniowej, harmonogramu gier, promocji Ligi, zapewnienia nagród, medali i pucharów dla najlepszych drużyn, biorących udział w Lidze.

IV. ETAPY ROZGRYWEK
Orlikowi Liga Mistrzów rozgrywana będzie w etapach :
1. Mistrzostwa Gminy – wyłoniony zostaje jeden zespół - Mistrz gminy
2. Eliminacje Powiatowe/ Międzypowiatowe
3. Półfinały Wojewódzkie / Finały Wojewódzkie

Ilość Eliminacji będzie uzależniona od ilości zgłoszonych drużyn w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych.
Wszelkie niezbędne informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.lszs.pl


Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone