Łódzki Szkolny Związek Sportowy

90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych
Program dofinansowany jest ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki
Edycja 2017

Dokumentacja merytoryczna i finansowa

Łódzki Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna nabór wniosków na realizację programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2017 /liczy się data wpływu do ŁSZS lub data stempla pocztowego/

Główne założenia programu

Informacje i wskazówki dotyczące realizacji programu

Wniosek animatora

Oświadczenie animatora

Dzienniczek animatora

Informacja dodatkowa


Copyright © 2008-2012 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone