Projekt z EFS
  O projekcie
  Dokumenty
  Aktualności
  Galeria
  Kontakt

  Uczestnicy
  SP 4 Aleksandrów Ł.
  LO Poddębice
  ZS Uniejów
  ZS Skomlin
  Gim 3 Sieradz
  ZSO Sędziejowice
  ZS Kwiatkowice

  Linki
  efs.gov.pl
  europa.eu
  pokl.lodzkie.pl
  ŁSZS
  Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódzki
Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 tel. 42 630 73 45 fax 42 630 73 46
PEKAO S.A. 76 1240 3031 1111 0000 3426 6746
O projekcie
„Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwoju uczniów
województwa łódzkiego poprzez atrakcyjne formy edukacji
w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii”

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-166/09 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2

Wprowadzenie:
W roku szkolnym 2009/10 Łódzki Szkolny Związek Sportowy przystąpił, po raz pierwszy, do samodzielnej realizacji dwóch projektów pod wspólnym tytułem: „Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwoju uczniów województwa łódzkiego poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii”.
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Naszymi działaniami objętych zostało łącznie 1702 uczniów z 18 szkół województwa łódzkiego.
Głównym celem projektów jest dostarczenie młodzieży atrakcyjnych form edukacji, kształtujących rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych oraz zawierających elementy profilaktyki zachowań patologicznych i agresywnych. Zadanie będzie realizowane poprzez dostęp do nowoczesnych metod edukacyjnych i środków dydaktycznych oraz aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez udział w zajęciach sportowych.
Efektem tych działań ma być wyposażenie objętych programem uczniów w narzędzia do radzenie sobie ze zjawiskami patologicznymi i agresją w szkole, efektywnej nauki, kształtowania osobowości , emocji oraz zwiększenia motywacji do nauki.
O realizacji projektu jak i o jego wynikach będziemy informować na bieżąco.

Czas trwania projektu:
01.09.2009 - 30.06.2010

Adresaci projektu:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim
2. Liceum Ogólnokształcące im.Marii Konopnickiej w Poddębicach
3. Zespół Szkół w Uniejowie
4. Zespół Szkół w Skomlinie
5. Gimnazjum nr 3 w Sieradzu
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach
7. Zespół Szkół w Kwiatkowicach

                                                            Copyright © 2008-2009 Łódzki Szkolny Związek Sportowy             Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone