Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i TurystykiInformujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy został operatorem wojewódzkim programu
„Szkolny Klub Sportowy” na rok 2017.W związku z obowiązkiem dokonywania rozliczeń poprzez platformę internetową SKS oraz prowadzeniem testów przez realizatorów progrmu zamieszczmy poniżej dokumenty, które wyjaśnią i ułatwią dostosowanie się do nowych zasad sprawozdawczości w programie SKS

Pismo do nauczycieli z MSiT

Pismo do nauczycieli z Instytutu Sportu

Instrukcja korzystania z internetowej platformy SKS


Decyzja nr 45 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Informujemy, że w przypadku połączenia szkół np gimnazjum i szkoły podstawowej w programie mogą uczestniczyć:
1. W przypadku tworzenia nowych grup - maksymalnie dwie grupy.
2. W przypadku kiedy szkoły uczestniczyły w programie od początku (marzec 2017) to mogą kontynułować tyle ile było - maksymalnie cztery.

treść decyzji


Nauczyciele realizujący program SKS w szkołach, które zostały przekształcone w inne podmioty w wyniku reformy edukacji muszą BEZZWŁOCZNIE wypełnić i przesłać listownie aneks dotyczący porozumienia i umowy zlecenia

1. Aneks porozumienia partnerskiego ze szkołą drukuj | wypełnij

2. Aneks umowy zlecenia drukuj | wypełnij


DOKUMENTACJA PROGRAMU WYŁĄCZNIE DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU PRZYSTĘPUJACYCH OD WRZEŚNIA 2017:

Informujemy, że istnieje możliwość otworzenia nowych grup SKS od września 2017. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Uwaga!
Zgodnie z założeniami, w jednej szkole mogą być maksymalnie dwie grupy.


1. Założenia programu zobacz

2. Zgłoszenie szkoły drukuj | wypełnij

3. Porozumienie partnerskie ze szkołą drukuj | wypełnij

4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych drukuj

5. Umowa zlecenia drukuj | wypełnij

6. Oświadczenie do celów podatkowych drukuj | wypełnij


Szanowni Państwo!

Jak dotychczas prawie 99% nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu SKS w naszym województwie założyło konta w panelu elektronicznym co jest drugim w kolejności najwyższym wynikiem w kraju. Dziękujemy bardzo za rejestrację w panelu elektronicznym i systematyczne uzupełnianie zajęć i dzienniczka. Zdajemy sobie sprawę że jest to dodatkowa praca, którą musicie Państwo wykonać natomiast taki obowiązek nałożyło na Nas Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wszystkim Nam zależy na rozwoju i kontynuacji w 2018 roku programu SKS. Ministerstwo Sportu i Turystyki planując propozycje zadań do budżetu na rok 2018 jak również chcąc oszacować możliwość otwierania nowych grup od września 2017 r. chciałoby mieć możliwie dokładne dane odnośnie zmian w gimnazjach po reformie oświaty, szacowanej ilości grup od września 2017 r. jak i pełnej statystyki uczestnictwa dzieci i młodzieży w programie SKS w ostatnim półroczu. W związku z tym na konferencji w Instytucie Sportu w Warszawie w dniu 29.06.2017 r. zobowiązani zostaliśmy do przekazania Państwu prośby o uzupełnienie zajęć i dzienniczka od lutego do czerwca 2017 r.

Prosimy również o wypełnienie krótkiej ANKIETY którą przesyłamy w załączeniu, dotyczącej zmian w szkołach po reformie oświaty i ilości planowanych grup od września. Prosimy o odesłanie jej mailem na adres lszs@lszs.pl lub w formie papierowej do siedziby biura w Łodzi do dnia 28.07.2017

Prosimy również nauczycieli, którzy przeprowadzili testy sprawnościowe o uzupełnienie ich w panelu elektronicznym SKS.

Jednocześnie informujemy że w klasach gimnazjalnych włączanych do nowych szkół będzie możliwość kontynuowania zajęć SKS. W miejsce uczniów którzy z różnych powodów nie będą uczestniczyć w grupie od września 2017 r. można dopisać nowych (w panelu SKS uczniów nie biorących już udziału w zajęciach należy oznaczyć jako nieaktywnych). Instytut Sportu planuje od września nowy wzór oświadczenia rodzica/opiekuna. Informację na ten temat prześlemy mailowo jak tylko otrzymamy nowy wzór.

Pozdrawiamy
Zespół ŁSZS

ANKIETA DO EDYCJI (*doc) | ANKIETA DO WYDRUKU (*pdf)


Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły (dzienniczek) Rachunku do umowy zlecenia za miesiac czerwiec oraz Dzienniczka za miesiąc czerwiec

Uwaga!
Zajęcia musza być realizowane od 1 do 23 czerwca 2017

Wydrukowane i podpisane dokumenty dostarczamy osobiście lub wysyłamy listownie na adres: Łódzki Szkolny Związek Sportowy, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
NIE PRZESYŁAMY ŻADNYCH DOKUMENTÓW MAILEM!

Krajowy operator programu Szkolny Klub Sportowy udostępnił Państwu narzędzie elektroniczne Platforma SKS
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Państwo jako nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach programu jesteście zobowiązani do korzystania z dziennika SKS.
Poniżej przedstawiamy dokumenty, które umożliwią Państwu zalogowanie się i elektroniczne wypełnianie dzienniczka oraz przeprowadzenie testów zgodnie z umowami SKS.

Pismo do nauczycieli

Instrukcja korzystania z dziennika nauczyciela

Instrukcja testów sprawności fizycznej

Arkusz do wprowadzenia wyników testów sprawnościowych

Strona rejestracji w programie

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły (dzienniczek) Rachunku do umowy zlecenia za miesiac maj oraz Dzienniczka za miesiąc maj

Wydrukowane i podpisane dokumenty dostarczamy osobiście lub wysyłamy listownie na adres: Łódzki Szkolny Związek Sportowy, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
NIE PRZESYŁAMY ŻADNYCH DOKUMENTÓW MAILEM!

Łódzki Szkolny Związek Sportowy informuje, że wkrótce uruchomiony zostanie portal internetowy dotyczący realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy". W najbliższym czasie zamieścimy na naszej stronie internetowej szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące obsługi panelu. Prosimy zaglądać na naszą stronę!

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły (dzienniczek) Rachunku do umowy zlecenia za miesiac kwiecień oraz Dzienniczka za miesiąc kwiecień

Wydrukowane i podpisane dokumenty dostarczamy osobiście lub wysyłamy listownie na adres: Łódzki Szkolny Związek Sportowy, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
NIE PRZESYŁAMY ŻADNYCH DOKUMENTÓW MAILEM!


OSTATECZNA LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU zobacz


Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie przez nauczyciela oraz przesłanie wyłącznie listem rachunku do umowy zlecenia za miesiac marzec Wydrukowane i podpisane dokumenty wysyłamy wyłącznie listem na adres: Łódzki Szkolny Związek Sportowy, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115


1. Dzienniczek za miesiąc marzec należy wypełnić elektronicznie.

2. Wypełnioną tabelę w pliku excela należy przesłać na adres sks@lszs.pl (nie wysyłamy skanu!)

3. Następnie wydrukowaną tabelę należy podpisać przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły i dostarczyć osobiście lub listem na adres ŁSZS, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115

UWAGA! Zamieszczony plik dotyczy wyłącznie rozliczenia za miesiąc marzec! Dzienniczek za miesiąc marzec


Informujemy, że rozpoczeliśmy dokonywanie wypłat za miesiąc luty i marzec. Przelewy będą realizowanie sukcesywnie. Prosimy o cierpliwość.


UWAGA!!!

Szkoły, które do 28.02.2017 nie uzupełnią braków w dokumentacji programu (w tym oświadczeń rodziców) nie zostana zakwalifikowane do projektu programu!!!PRZEDŁUŻONY DODATKOWY NABÓR SZKÓŁ

W związku ze zgłaszanymi prośbami informujemy, że przedłużyliśmy termin przyjmowania wniosków do 17.03.2017.

Zainteresowane szkoły przesyłają komplet dokumentów elektronicznie na adres lszs@lszs.pl oraz listownie.

W przypadku wiekszej ilości zainteresowanych Szkół będzie decydowała kolejność zgłoszeń drogą mailową.


DODATKOWY NABÓR SZKÓŁ

W zwiazku z wolnymi miejscami w projekcie SKS ogłaszamy dodatkowy nabór szkół do projektu.

Zainteresowane szkoły przesyłają komplet dokumentów elektronicznie na adres lszs@lszs.pl oraz listownie.

W przypadku wiekszej ilości zainteresowanych Szkół będzie decydowała kolejność zgłoszeń drogą mailową.

Rekrutacja kończy sie w momencie wypełnienia limitu miejsc nie później niż 9 marca 2017


SPOSÓB ROZLICZENIA SIĘ ZA MIESIĄC LUTY 2017

  1. Wypełniamy elektronicznie w Wordzie przygotowany przez ŁSZS rachunek do umowy zlecenia za miesiac luty za 8 godzin pracy (w przypadku zwolnienia lekarskiego wpisujemy inne daty niż okres zwolnienia, zajęcia odrabiamy w dni wolne lub w kolejnym tygodniu)

  2. Wypełniamy elektronicznie w Excelu dzienniczek za miesiąc luty

  3. Wysyłamy elektronicznie obydwa zapisane dokumenty na adres sks@lszs.pl (nie wysyłamy skanu!)  4. Drukujemy obydwa wysłane elektorniczneie dokumenty tj. rachunek do umowy zlecenia i dzienniki zajęć za miesiśc luty.

  5. Wydrukowane dokumenty podpisujemy, a dzienniczek dodatkowo dajemy do podpisu dyrektorowi szkoły

  6. Wydrukowane i podpisane dokumenty wysyłamy listem na adres: Łódzki Szkolny Związek Sportowy, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115

  7. Oczekujemy na przelew wypłaty na konto osobiste


UWAGA!!!

Szkoły, które do 28.02.2017 nie uzupełnią braków w dokumentacji programu (w tym oświadczeń rodziców) nie zostana zakwalifikowane do projektu programu!!!1. Dzienniczek należy wypełnić elektronicznie.

2. Wypełnioną tabelę w pliku excela należy przesłać na adres sks@lszs.pl (nie wysyłamy skanu!)

3. Następnie wydrukowaną tabelę należy podpisać przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły i dostarczyć osobiście lub listem na adres ŁSZS, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115

UWAGA! Zamieszczony plik dotyczy wyłącznie rozliczenia za miesiąc luty! Dzienniczek za miesiąc lutyPoniższą dokumentację należy wypełnić komputerowo i wydrukować lub wydrukować i wypisać drukowanymi literami.

Następnie podpisać przez osoby wskazane w poszczególnych dokumentach (Dyrekcja Szkoły, Nauczyciel, Rodzic).

Tak wypełnione dokumenty należy WYŁĄCZNIE W FORMIE PAPIEROWEJ dostarczyć w kopercie osobiście lub listownie do Biura ŁSZS na adres:

Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź ul. Żeromskiego 115

Nie będą honorowane przesyłki mailowe, skany, faksy.

Koperty z dokumentacją należy dostarczyć lub przesłać (liczy się data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 17.02.2017 (piątek).

UWAGA!

Szkoły, które nie dostarczą wskazanej dokumentacji w terminie zostaną wykluczone z projektu, a w ich miejsce dokooptowane zostaną szkoły oczekujące na liście rezerwowej.DOKUMENTACJA PROGRAMU:

1. Lista szkół, które przesłały w terminie ankiety zgłoszeniowe do projektu zobacz

2. Pismo przewodnie do szkół zobacz

3. Założenia programu zobacz

4. Zgłoszenie szkoły drukuj | wypełnij

5. Porozumienie partnerskie ze szkołą drukuj | wypełnij

6. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych drukuj

7. Umowa zlecenia drukuj | wypełnij

8. Rachunek do umowy zlecenia drukuj | wypełnij

9. Oświadczenie do celów podatkowych drukuj | wypełnij

Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone