Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

Informujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy został operatorem wojewódzkim programu
„Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018.


14 listopada odbyła się impreza sportowo-promocyjna Programu SKS pt. SKSonTour. W hali Chojeńskiego Klubu Sportowego zorganizowano w dwóch turach obwód stacyjny podczas którego uczestnicy poznawali nowoczesne formy aktywności oraz byli poddawani testom sprawności fizycznej na 11 stacjach sportowych takich jak: refleksomierz, drążek + siła uścisku, ergometry wioślarskie, speedball, skateboard, pierwsza pomoc, bieg wahadłowy, skok w dal, zwis na drążku, siatkówka i fotobudka. Było mnóstwo emocji i zaangażowania, sportowej rywalizacji i dużo dobrej zabawy.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, główny organizator imprezy, zaprosił do udziału w wydarzeniu Piotra Małachowskiego, mistrza świata w rzucie dyskiem, Jakuba Przygońskiego, zdobywcę Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych oraz reprezentantki Polski w siatkówce plażowej, Jagodę Gruszczyńską i Aleksandrę Gromadowską.

Relacja w Dzienniku Łódzkim | Relacja na stronie SKS | Fotoreportaż na FB SKSRozpoczynamy rekrutację do SKSonTour, który odbędzie się w Łodzi 14.11.2018 r. w hali Chojeńskiego Klubu Sportowego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18.

SKSonTour to cykl wydarzeń sportowych organizowanych w całej Polsce w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. Jest to pilotażowy projekt identyfikacji talentów sportowych mający na celu promocję Programu Szkolny Klub Sportowy oraz integrację jego uczestników. Mimo, że brzmi to poważnie, w tym wszystkim najważniejsza jest dobra zabawa!

Głównym założeniem SKSonTour jest realizacja obwodu stacyjnego, podczas którego uczestnicy będą poznawali nowoczesne formy aktywności fizycznej oraz będą poddawani testom sprawności fizycznej.

SKSonTour to aktywności grup SKS na 11 różnorodnych stacjach sportowych (obwód stacyjny - uczestnicy będą przechodzić między stacjami):
1. WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY
2. DESKOROLKA
3. WIOŚLARSTWO
4. SPEED-BALL
5. STACJA MISTRZÓW
6. FOTOBUDKA
7. SKOK W DAL + PLATFORMA DYNAMOTERYCZNA
8. ZWIS NA DRĄŻKU + SIŁA UŚCISKU
9. REFLEKSOMIERZ
10. BIEG WAHADŁOWY
11.TEST GIBKOŚCI + POMIARY ANTROPOMETRYCZNE

W każdym wydarzeniu z cyklu SKSonTour wezmą udział 22 grupy SKS (po 20 osób każda) z danego województwa.

SKSonTour będzie podzielony na dwie części:
• sesja przedpołudniowa (godz. 9-12, rejestracja od godz. 8) – 11 młodszych grup (klasy 4-6),
• sesja popołudniowa (godz. 13-16, rejestracja od godz. 12:15) – 11 starszych grup (klasy 7-8/klasy gimnazjalne lub liceum).

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia SKS poprzez wysłanie maila ze zgłoszeniem. Zgłaszający grupę (20 osób) zapewnia, że we własnym zakresie zorganizuje transport swojej grupy (organizator nie pokrywa kosztów transportu) i deklaruje, że dostarcza zgody rodziców na udział dzieci w SKSonTour (wzór oświadczenia zostanie przesłany zrekrutowanym nauczycielom).

Zgłoszenie musi być wysłane na maila: biuro@szkolnyklubsportowy.pl i powinno zawierać następujące informacje:
województwo, imię i nazwisko nauczyciela, nr telefonu, e-mail, szkoła, grupa – nazwa grupy i określenie młodsza czy starsza.

Czasu zostało niewiele więc zachęcamy do jak najszybszych zgłoszeń. Ostateczny termin zgłoszenia dla nauczycieli upływa 7.11.2018

Decyzję o wyborze grup podejmą operatorzy – wojewódzki i krajowy i poinformują o tym zgłoszonych nauczycieli.

Do zobaczenia niebawem!


26 września br. w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie została zorganizowana konferencja dla nauczycieli biorących udział w Programie SKS. Na konferencji pojawiło się 230 nauczycieli z całej Polski w tym również z województwa łódzkiego. SKS nie tylko upowszechnia sport ale także edukuje!"

Relacja z konferencji | Fotogaleria | Fotoreportaż nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi


Rozpoczynamy jesienną turę testów sprawnościowych

W dniu 24.09 br. w dzienniku elektronicznym SKS zostanie uruchomiona możliwość wprowadzania wyników jesiennej edycji testów. Będzie to możliwe do dnia 12.11.2018.
Oznacza to, że w terminie 24.09-12.11 br. należy uruchomić test w dzienniku elektronicznym (w zakładce: Testy sprawnościowe). Od momentu rozpoczęcia testu w systemie na jego uzupełnienie jest 21 dni. Po upływie tego terminu przesłanie wyników testów nie będzie możliwe.

Zgodnie z Decyzją Ministra nr 56 każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach Programu SKS jest zobowiązany do realizacji testów sprawności fizycznej wśród swoich podopiecznych.
Obowiązkowe testy składają się z pomiarów somatycznych (masa i wysokość ciała) oraz trzech prób sprawności (zwis na drążku na ugiętych ramionach, bieg krótki - 50m i bieg długi - 600/800/1000 m). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieprzeprowadzanie prób u uczniów, którzy nie są w stanie wykonać testów lub ich realizacja mogłaby zagrażać zdrowiu.

Zalecamy również, aby dokładnie zapoznać się z instrukcją wprowadzania testów, ponieważ często powodem niewysłania wyników testów były błędy przy wprowadzaniu ich do systemu.

zaktualizowana instrukcja testów

Pismo z Instytutu Sportu- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie


Zapraszamy na konferencję dla nauczycieli uczestniczących w Programie SKS pt. NOWOCZESNE ZAJĘCIA SKS, która odbędzie się 26 września 2018 na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Rejestracji dokonuje sam nauczyciel poprzez Dziennik SKS (zakładka: Konferencja) do dnia 20.09.2018 do godz. 23:59. Podczas rejestracji należy wybrać jeden typ zajęć w każdej z czterech sekcji.
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zaproszenie


Zamieszczamy pismo do nauczycieli z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego na inaugurację roku szkolnego 2018/19


Dnia 10 września 2018 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się konferencja promująca Program Szkolny Klub Sportowy z udziałem premiera Mateusz Morawieckiego, ministra sportu i turystyki Witolda Bańki oraz dyrektor Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego Urszuli Włodarczyk. Fotorelacja z konferencji | Relacja TVP3 z konferencji


Informujemy, że rozpoczynamy dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy na okres od 03 września do 30 listopada 2018
Otrzymaliśmy oficjalną zgodę z Ministerstwa Sportu i Turystyki na otwieranie nowych grup w szkołach nie biorących dotychczas udziału w Programie oraz trzecich grup w dużych szkołach uczestniczących w Programie SKS.

Istotną zmianą w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi jest ilość uczniów warunkująca utworzenie trzeciej grupy w dużej szkole, biorącej udział w Programie SKS. Będzie ona mogła zostać utworzona w szkole liczącej powyżej 300 uczniów.

Aby zakwalifikować się do Programu SKS należy dostarczyć osobiście bądź listownie do Biura Łódzkiego SZS w terminie do 28 września następujące dokumenty:
- Zgłoszenie szkoły (wypełnia nauczyciel i dyrekcja szkoły)
- porozumienie partnerskie ze szkołą (wypełnia dyrekcja szkoły),
- Umowa zlecenie (wypełnia nauczyciel)
- oświadczenie do celów podatkowych (wypełnia nauczyciel)
- oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (wypełnia nauczyciel).

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzeniem zakwalifikowania się do Programu SKS będzie otrzymanie maila z nadanym numerem umowy, który należy wpisywać co miesiąc na rachunku.

Łódzki Szkolny Związek Sportowy nie odsyła dokumentów zgłoszeniowych. Jeśli ktoś życzy sobie kopię dokumentów, prosimy o wypełnienie dokumentów w 2 egzemplarzach lub zeskanowanie wypełnionych dokumentów.

Uwaga!
Nauczyciele, którzy zgłaszają utworzenie trzeciej grupy w szkole biorącej udział w Programie SKS nie muszą dostarczać porozumienia partnerskiego ze szkołą. Ci z Państwa, którzy złożyli już wcześniej oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym nie muszą tego robić ponownie.
Informujemy że od września będziemy mieli możliwość otwierania nowych grup SKS zarówno w nowych szkołach, jak i w tych uczestniczących już w Programie SKS (trzecia grupa będzie mogła zostać utworzona w dużej szkole, powyżej 500 uczniów). Zainteresowanych nauczycieli i szkoły prosimy o wypełnienie deklaracji, którą załączamy i odesłanie jej w terminie do 18.07.2018 na adres: sks@lszs.pl

Deklaracja nie jest formalnym przystąpieniem do Programu SKS. Po uzyskaniu zgody operatora wojewódzkiego należy dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe do programu.
Potwierdzenie zakwalifikowania się zostanie wysłane mailowo na adres nauczyciela prowadzącego grupę.


Tych z Państwa, którzy nie będą kontynuowali grup SKS od września 2018 r. prosimy o wypełnienie załączonej tabeli i odesłanie jej na adres: sks@lszs.pl


29 czerwca br. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się Konferencja Operatorów Programu SKS. Spotkanie rozpoczął wykład motywacyjny psychologa sportowego Dariusza Nowickiego.
Następnie odbyło się spotkanie z radcą prawnym Moniką Trzcińską dotyczące wprowadzenia RODO.
Podczas spotkania zostało podsumowane funkcjonowanie programu w pierwszym półroczu roku 2018, a także skupiono się na działaniach ewaluacyjnych. Przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące badań nieprawidłowości i masy ciała pośród uczestników programu SKS.
Z kolei przedstawiciel AWF w Warszawie, dr Janusz Dobosz, omówił istotę i główne założenia testów sprawnościowych przeprowadzanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu.
Dyskutowaliśmy także na temat przyszłości programu w kolejnym roku, jego celach oraz szansach i możliwościach, jakie daje kolejna edycja programu Szkolny Klub Sportowy.

Relacja z konferencji Prezentacja z konferencji


Na stronie zamieszczamy dyplom dla uczestników Programu SKS, który można wydrukować i rozdać dzieciom i młodzieży w podziękowaniu za aktywne uczestnictwo w zajęciach.


Bardzo ważne i pilne!

W związku z obowiązkiem sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym wszystkich osób zatrudnionych w ramach Programu SKS, pilnie prosimy o wypełnienie i własnoręczne podpisanie oświadczenia o niefigurowaniu w ww. rejestrze. Należy je dostarczyć osobiście lub listownie do naszego biura lub przesłać w formie skanu e-mailem na adres sks@lszs.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2018

OŚWIADCZENIE


Poniżej przekazujemy pismo z Instytutu Sportu przypominające o kilku podstawowych założeniach Programu SKS. Mamy świadomość, że dla większości nauczycieli poniższe kwestie są oczywiste, ale doświadczenia zgromadzone podczas wizytacji zajęć sugerują, że w wielu przypadkach jest inaczej.

1. Zajęcia sportowe muszą być prowadzone 2 razy w tygodniu.

2. Grupa ćwiczebna musi się składać z min. 15 uczestników zapisanych do grupy.

3. Nauczyciele są zobowiązani do wgrania skanów/zdjęć zgód rodziców/opiekunów w dzienniku SKS. Ze względu na zbliżający się termin wdrożenia RODO, ostateczny termin to 31 maja. Po jego upływie będą wyciągane konsekwencje wobec nauczycieli, którzy nie wywiążą się z tego zadania.

4. Wszyscy uczestnicy programu muszą wykonać testy sprawnościowe 2x w roku. Czas na to wprowadzenie testów w dzienniku SKS upływa 31 maja. Dnia 18 maja Instytut Sportu automatycznie uruchomił testy nauczycielom, którzy tego dotychczas nie zrobili. Ponadto, rozpoczęliśmy nowy test nauczycielom, u których status testu jest „przeterminowany” (upłynął 21-dniowy termin na uzupełnienie testu). Prawidłowy wysłany test ma status „zarchiwizowany”, a w kolumnie wysłany widnieje „tak”.

Pismo do nauczycieli z Instytutu Sportu


Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji dotyczących Programu SKS. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi!

WIZYTACJE ZAJĘĆ
Ze względu na nieprawidłowości wykryte podczas wizytacji zajęć, przypominamy, że w przypadku odwołania zajęć należy pozostawić stosowną informację na portierni i/lub w sekretariacie szkoły oraz odwołać zajęcia w dzienniku elektronicznym. Wyjścia na zawody czy turnieje nie mogą być uwzględniane jako zajęcia SKS. W Decyzji Ministra Sportu i Turystyki jest jasno określone, że nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć 2 razy w tygodniu w jednostkach 60-minutowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę stałej częstotliwości zajęć (np. raz w tygodniu po 2 godziny), ale decyzję w tej sprawie podejmuje operator krajowy – Instytut Sportu-PIB i do niego prosimy kierować wnioski o wyrażenie zgody.

W każdej szkole powinna być ogólnodostępna informacja o prowadzonych zajęciach z uwzględnionymi dniami i godzinami zajęć. W związku z tym prosimy o rozwieszenie w szkole plakatów SKS (wersje w formacie pdf wysyłaliśmy Państwu mailowo, są również dostępne na stronie www.lszs.pl). Zostaną również przygotowane zindywidualizowane plakaty dla naszego województwa, wkrótce prześlemy je mailowo.

UZUPEŁNIANIE DZIENNIKA
W związku z licznymi brakami w dzienniku elektronicznym informujemy, że mają Państwo czas na uzupełnienie zaległości (tematy i obecności za miesiące: styczeń – marzec) do 7 maja. Jest to spowodowane koniecznością pełnej sprawozdawczości i zamknięcia rozliczeń finansowych za poprzednie miesiące.

Od maja czas na uzupełnienie i edycję danych zajęć będzie wynosił 21 dni, np. zajęcia prowadzone w dniu 8 maja można uzupełnić/edytować do dnia 29 maja br. Po tym terminie ta możliwość zostanie zablokowana. Mamy nadzieję, że zmobilizuje to Państwa do systematycznego uzupełniania dziennika. Z naszej strony zapewniamy pełne wsparcie techniczne i merytoryczne.

WGRYWANIE ZGÓD
Uwzględniając prośby wielu nauczycieli termin wgrywania skanów zgód został przedłużony do dnia 31 maja. Mają Państwo dodatkowy miesiąc, ale informujemy, że nauczyciele, którzy nie wywiążą się z zadania, w czerwcu będą mieli zablokowane dzienniki.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE
Przypominamy, że mają Państwo czas na realizację testów do 30 maja, ale w przypadku gdy rozpoczną Państwo test wcześniej, pozostaje 21 dni na wprowadzenie i edycję wyników w rozpoczętym teście. Należy również zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie prób oraz pomiarów. Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkich, ale zależy nam na jak najbardziej rzetelnych wynikach. Niestety spotkaliśmy się z przypadkami, gdy uczestnicy wykonywali zwis na drążku na prostych ramionach lub byli mierzeni i ważeni w obuwiu, jeansach i bluzach. Prosimy więc o zapoznanie się z instrukcjami przed przystąpieniem do testów.

Pismo do nauczycieli z Instytutu Sportu


Bardzo ważne i pilne!

Ze względu na wejście w życie Ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, uprzejmie informujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy ma obowiązek sprawdzenia w Rejestrze sprawców na tle seksualnym wszystkich osób zatrudnionych w ramach Programu SKS, nawet jeśli są to nauczyciele na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą.

W zwiazku z powyższym zobowiązujemy Państwa do jak najszybszego wypełnienia i przesłania e-mailem na adres sks@lszs.pl krótkiego FORMULARZA z danymi niezbędnymi do sprawdzenia danej osoby w Rejestrze sprawców na tle seksualnym.
W dniu 26.02.2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi przy ul. Czernika 1/3 odbyła się konferencja pt. "Zajęcia SKS wracają do łódzkich szkół" dotycząca realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w województwie łódzkim w 2018 roku.

W konferencji udział wzięli: Monika Płaczkowska - Specjalista ds. Marketingu i Promocji Projektów Sportowych w Instytucie Sportu - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, Sylwester Pawłowski - Prezes Łódzkiego SZS, Mariusz Kuświk - Dyrektor Biura Łódzkiego SZS oraz Wojciech Ulatowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi.

Podczas konferencji przedstawiono założenia i cele Programu, podsumowanie działania Programu w pierwszej edycji w 2017 roku oraz prognozy i cele na 2018 rok.

W województwie łódzkim planujemy objąć programem wszystkie 177 gmin. W ramach programu utworzone zostaną 1024 grupy ćwiczebne w 650 szkołach. Zajęcia poprowadzi ponad 900 nauczycieli a weźmie w nich udział prawie 19 tysięcy uczestników.

Łódzki Szkolny Związek Sportowy po raz drugi został operatorem wojewódzkim programu.

Relacja w TV TOYA
Informacja UMŁ
Relacja w Radiu ŁódźZapraszamy do odwiedzenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach gdzie zajęcia SKS prowadzi p. Katarzyna Pluskota-Jasicka zobaczInformujemy, że zamieściliśmy aktualną listę realizatorów programu SKS.
Prosimy o sprawdzenie czy jesteście Państwo w zaktualizowanej bazie oraz czy zgadza się numer umowy, którą otrzymaliście w przesłanym e-mailu.
W przypadku jakichkolwiek niezgodności prosimy o pilny kontakt z Biurem ŁSZS.Zachęcamy Dyrekcję szkoły w której prowadzone są zajęcia do umieszczenia na stronie szkoły logo i baneru Programu SKS.
Warto się pochwalić uczestnictwem w Programie SKS!

SzczegółyInformujemy że ruszyła platforma SKS.
W związku z licznymi zmianami w systemie, prosimy o zapoznanie się z instrukcją korzystania z systemu. Instrukcje zostały opracowane w dwóch wersjach (nauczyciel kontynujący i nauczyciel nowy).
Przekazujemy również pismo z Instytutu Sportu dotyczące zmian w Dzienniku SKS.
Szczegóły

Prosimy o zaplanowanie 70 godzin zajęć w programie tak aby zajęcia odbywały się do drugiej połowy listopadaŁódzki Szkolny Związek Sportowy przedstawia szczegółową dokumentację (w zakładkach powyżej - Program SKS, Dokumenty zgłoszeniowe, Dokumenty rozliczeniowe) dotyczącą realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku.

UWAGA!
Zwracamy się z prośbą o bardzo dokładne zapoznanie się z dokumentacją oraz Regulaminem Programu.

Ze względu na konieczność utworzenia ponad 1000 grup ćwiczebnych oraz szczegółową analizę nadsyłanych dokumentów zgłoszeniowych, wszelkich informacji telefonicznych o Programie będziemy udzielać tylko i wyłącznie w uzasadnionych i wyjątkowych sytuacjach.


Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone