Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i TurystykiInformujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy został operatorem wojewódzkim programu
„Szkolny Klub Sportowy” na rok 2017.Informujemy, że OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA ROZLICZEŃ (dzienniczków i rachunków) to 28.12.2017

Po tym terminie przelewy związane z rozliczeniami Programu SKS NIE BĘDĄ REALIZOWANE i nastąpi zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Państwa.

Nauczycieli, którzy do tej pory nie dostarczyli dokumentów rozliczeniowych prosimy o kontakt z biurem celem ustalenia najszybszego sposobu uzupełnienia brakującej dokumentacji.


Informujemy, że rozliczenie nauczycieli biorących udział w programie SKS z dokumentacji za listopad i grudzień MUSI nastąpić do dnia 15.12.2017!!!

Zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki przelewy mogą być realizowane tylko do końca 2017 roku. Oznacza to, że PO NOWYM ROKU PRZELEWY NIE BĘDĄ REALIZOWANE!!!Poniżej zamieszczamy listę szkół z zadeklarowaną wstępnie ilością grup SKS w 2018 roku.

Lista zawiera 3 arkusze, osobno dla grup w szkołach podstawowych, klasach gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych.

Jeśli nie uwzględniliśmy Państwa szkoły na liście bądź chcecie Państwo zgłosić poprawki, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Lista szkół


Poniżej zamieszczamy rachunki za miesiąc listopad i grudzień 2017

Rachunek listopad NOWA GRUPA

Rzachunek listopad KONTYNUACJA


Rachunek grudzień NOWA GRUPA

Rzachunek grudzień KONTYNUACJA


Wyliczenia kwot brutto


Informujemy, że rusza Konkurs filmowy „SKS łączy pokolenia” – konkurs dla grup biorących udział w programie SKS.
Celem konkursu jest zaprezentowanie, że program SKS łączy pokolenia oraz promowanie aktywnego spędzania czasu i promocja sportu.

Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (60-180 sekund), w którym bierze udział minimum 15 uczestników grupy oraz ich rodzice, dziadkowie i inne osoby związane z uczestnikami zajęć.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia SKS. Termin nadsyłania prac to 10.12.2017

Lista zwycięskich grup zostanie opublikowana na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl i na profilu społecznościowym www.facebook.com/szkolnyklubsportowy w dniu 12 grudnia br. o godz. 14:00.

Nagrodami są zestawy sprzętu sportowego do gry w speedball, crossmintona, bule, korfball i gadżety sportowe.

Więcej informacji | Regulamin konkursu


Zajęcia Programu SKS w Szkole Podstawowej w Bieniądzicach Fotogaleria


Pojawiła się aplikacja mobilna dla nauczycieli prowadzących zajęcia SKS. W tym momencie aplikacja jest dostępna tylko na smartfony z systemem Android (do pobrania w Sklepie Play), trwają prace nad wersją dla systemu iOS. Po zainstalowaniu należy zalogować się danymi z dziennika elektronicznego SKS. Aplikacja daje możliwość uzupełniania tematu zajęć i obecności, realizacji testów sprawnościowych (funkcja stopera), odczytywania wiadomości. Zawiera również funkcję S.O.S. która po uzupełnieniu w dzienniku telefonów do rodziców daje w razie potrzeby możliwość szybkiego kontaktu z nimi.

Informujemy, że na Youtube znajduje się film promujący aplikację - Aplikację można pobrać ze Sklepu Play na telefonie

Pismo w sprawie aplikacji


Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim realizuje badania ewaluacyjne programu SKS. Ewaluacja opiera się na badaniach ilościowych i jakościowych (ankiety online, wywiady telefoniczne, spotkania wizytacyjne). Wybraną grupę spośród nauczycieli poprosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w formie elektronicznej. Część z Państwa zostanie poproszona aby uczestnicy zajęć wypełnili ankiety. Z wybranymi nauczycielami przeprowadzimy wywiady telefoniczne.
Ewaluacja potrwa do 17 listopada.

Pismo w sprawie ewaluacji


W związku z planowana kontynuacją Projektu SKS w roku 2018, prosimy o wypełnienie poniższej ANKIETY najpóźniej do dnia 17 listopada 2017
Ankietę można wysłać mailem, listownie lub dostarczyć osobiście do Biura ŁSZS.
Uwaga!
W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnej ilości grup będzie decydowała kolejność zgłoszeń!

ANKIETA


W związku z tym, że część nauczycieli uzupełniła testy, ale ich nie wysłała zwracamy uwagę, że w celu wysłania wyników, należy wybrać nawierzchnie, na których były realizowane biegi. Po wysłaniu testu w kolumnie: Wysłany status zmienia się na tak a kolor podświetlenia testu na zielony.

Instrukcja przesłania wyników testów


Poniżej zamieszczamy rachunki za miesiąc październik 2017

Rachunek październik NOWA GRUPA

Rzachunek październik KONTYNUACJA

Wyliczenia kwot brutto


Informujemy, że na Youtube znajduje się film promujący Program Szkolny Klub Sportowy.

27.10.2017 w Celestynowie odbyła się konferencja Ministerstwa Sportu i Turystyki dotycząca Programu Szkolny Klub Sportowy. film podsumowujący konferencję


Przypominamy o konieczności realizacji jesiennej tury testów. Prosimy o rzetelne i terminowe podejście do powierzonego Państwu zadania gdyż badania ewaluacyjne których podstawą są w/w testy są bardzo ważne w kontekście kontynuacji programu w kolejnych latach. Termin wysyłania testów w dzienniku elektronicznym upłynie 31 października 2017. Po rozpoczęciu testu mają Państwo 14 dni na jego edycję, po tym okresie wyniki zostaną automatycznie przesłane do naszej bazy, bez możliwości wprowadzania zmian.
Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym

Pismo IS dotyczące testów

Arkusz badania


Łódzki Szkolny Związek Sportowy, operator wojewódzki programu Szkolny Klub Sportowy oraz Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, operator krajowy projektu informują że są realizowane WIZYTACJE zajęć w szkołach uczestniczących w programie. Wizytacje są zarówno ZAPOWIEDZIANE (informujemy telefonicznie o możliwości kontroli kilka dni przed planowaną wizytacją), jak i NIEZAPOWIEDZIANE (wizytujemy zajęcia na podstawie harmonogramu z dziennika elektronicznego, wprowadzonego przez nauczyciela).

Nieprawidłowości związane z realizacją programu Szkolny Klub Sportowy zgłaszane są do operatora krajowego a w szczególnych przypadkach do Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W przypadku poważnych nieprawidłowości możliwe jest rozwiązanie umowy z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

W kontekście wizytacji istotne jest zaktualizowanie terminu zajęć w dzienniczku elektronicznym, jeśli uległ on zmianie w nowym roku szkolnym. Zobowiązani są Państwo również do odwoływania lub przekładania zajęć w dzienniku SKS jeśli zajęcia nie mogą się odbyć planowo.

Informujemy, iż WARUNKIEM DOKONANIA PRZELEWU jest nie tylko wypełnienie zajęć i obecności za dany miesiąc w dzienniku elektronicznym i po wygenerowaniu raportu w zakładce rozliczenia dostarczenie go w formie papierowej wraz z rachunkiem do naszego biura jak również UZUPEŁNIENIE ZAJĘĆ I OBECNOŚCI ZA OKRES OD LUTEGO DO CZERWCA w dzienniku elektronicznym (nie dotyczy to oczywiście nauczycieli, którzy podpisali umowę od września).

W załączeniu przesyłamy pismo z Instytutu Sportu dotyczące wizytacji i aktualizacji zajęć w dzienniku elektronicznym SKS.

Pismo IS dotyczące wizytacji

Pismo IS dotyczące aktualizacji zajęć w dzienniku elektronicznym SKS


Decyzja nr 45 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Informujemy, że w przypadku połączenia szkół np gimnazjum i szkoły podstawowej w programie mogą uczestniczyć:
1. W przypadku tworzenia nowych grup - maksymalnie dwie grupy.
2. W przypadku kiedy szkoły uczestniczyły w programie od początku (marzec 2017) to mogą kontynułować tyle ile było - maksymalnie cztery.

treść decyzji


Poniżej zamieszczamy rachunek za miesiąc wrzesień 2017
UWAGA!
Rachunek jest w dwóch wersjach:
1. Dla nauczycieli kontynuujących zajęcia w grupie
2. Dla nauczycieli dla utworzonych od września nowych grup
Zwracamy uwagę, że ze względu na początek roku szkolnego i na to, że nie wszyscy nauczyciele przepracowali wynikające z kalendarza 8 godzin we wrześniu, we wzorach nie wpisujemy godzin i kwot, natomiast załączamy WYLICZENIE kwot w zależności od ilości przepracowanych godzin, na podstawie których sami wpisujecie Państwo dane do rachunku.

Jednocześnie przypominamy że DZIENNICZEK należy wygenerować w panelu SKS w zakładce rozliczenia po uzupełnieniu zajęć oraz obecności za cały miesiąc i podpisany przez dyrekcję dostarczyć w formie papierowej wraz z rachunkiem do Biura ŁSZS. Przesłany dzienniczek i rachunek jest podstawą do dokonania przelewu.

Poniżej zamieszczamy także informację Instytutu Sportu odnośnie październikowych testów sprawnościowych i zmianach w panelu SKS od września (zmiany grup, uczniów i terminów zajęć).

Rachunek wrzesień NOWA GRUPA

Rzachunek wrzesień KONTYNUACJA

Wyliczenia kwot brutto

Informacja Instytutu Sportu


W związku z obowiązkiem dokonywania rozliczeń poprzez platformę internetową SKS oraz prowadzeniem testów przez realizatorów progrmu zamieszczmy poniżej dokumenty, które wyjaśnią i ułatwią dostosowanie się do nowych zasad sprawozdawczości w programie SKS

Pismo do nauczycieli z MSiT

Pismo do nauczycieli z Instytutu Sportu

Instrukcja korzystania z internetowej platformy SKS


Decyzja nr 45 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Informujemy, że w przypadku połączenia szkół np gimnazjum i szkoły podstawowej w programie mogą uczestniczyć:
1. W przypadku tworzenia nowych grup - maksymalnie dwie grupy.
2. W przypadku kiedy szkoły uczestniczyły w programie od początku (marzec 2017) to mogą kontynułować tyle ile było - maksymalnie cztery.

treść decyzji


Nauczyciele realizujący program SKS w szkołach, które zostały przekształcone w inne podmioty w wyniku reformy edukacji muszą BEZZWŁOCZNIE wypełnić i przesłać listownie aneks dotyczący porozumienia i umowy zlecenia

1. Aneks porozumienia partnerskiego ze szkołą drukuj | wypełnij

2. Aneks umowy zlecenia drukuj | wypełnij


DOKUMENTACJA PROGRAMU WYŁĄCZNIE DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU PRZYSTĘPUJACYCH OD WRZEŚNIA 2017:

Informujemy, że istnieje możliwość otworzenia nowych grup SKS od września 2017. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Uwaga!
Zgodnie z założeniami, w jednej szkole mogą być maksymalnie dwie grupy.


1. Założenia programu zobacz

2. Zgłoszenie szkoły drukuj | wypełnij

3. Porozumienie partnerskie ze szkołą drukuj | wypełnij

4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych drukuj

5. Umowa zlecenia drukuj | wypełnij

6. Oświadczenie do celów podatkowych drukuj | wypełnij


Szanowni Państwo!

Jak dotychczas prawie 99% nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu SKS w naszym województwie założyło konta w panelu elektronicznym co jest drugim w kolejności najwyższym wynikiem w kraju. Dziękujemy bardzo za rejestrację w panelu elektronicznym i systematyczne uzupełnianie zajęć i dzienniczka. Zdajemy sobie sprawę że jest to dodatkowa praca, którą musicie Państwo wykonać natomiast taki obowiązek nałożyło na Nas Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wszystkim Nam zależy na rozwoju i kontynuacji w 2018 roku programu SKS. Ministerstwo Sportu i Turystyki planując propozycje zadań do budżetu na rok 2018 jak również chcąc oszacować możliwość otwierania nowych grup od września 2017 r. chciałoby mieć możliwie dokładne dane odnośnie zmian w gimnazjach po reformie oświaty, szacowanej ilości grup od września 2017 r. jak i pełnej statystyki uczestnictwa dzieci i młodzieży w programie SKS w ostatnim półroczu. W związku z tym na konferencji w Instytucie Sportu w Warszawie w dniu 29.06.2017 r. zobowiązani zostaliśmy do przekazania Państwu prośby o uzupełnienie zajęć i dzienniczka od lutego do czerwca 2017 r.

Prosimy również o wypełnienie krótkiej ANKIETY którą przesyłamy w załączeniu, dotyczącej zmian w szkołach po reformie oświaty i ilości planowanych grup od września. Prosimy o odesłanie jej mailem na adres lszs@lszs.pl lub w formie papierowej do siedziby biura w Łodzi do dnia 28.07.2017

Prosimy również nauczycieli, którzy przeprowadzili testy sprawnościowe o uzupełnienie ich w panelu elektronicznym SKS.

Jednocześnie informujemy że w klasach gimnazjalnych włączanych do nowych szkół będzie możliwość kontynuowania zajęć SKS. W miejsce uczniów którzy z różnych powodów nie będą uczestniczyć w grupie od września 2017 r. można dopisać nowych (w panelu SKS uczniów nie biorących już udziału w zajęciach należy oznaczyć jako nieaktywnych). Instytut Sportu planuje od września nowy wzór oświadczenia rodzica/opiekuna. Informację na ten temat prześlemy mailowo jak tylko otrzymamy nowy wzór.

Pozdrawiamy
Zespół ŁSZS

ANKIETA DO EDYCJI (*doc) | ANKIETA DO WYDRUKU (*pdf)


Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły (dzienniczek) Rachunku do umowy zlecenia za miesiac czerwiec oraz Dzienniczka za miesiąc czerwiec

Uwaga!
Zajęcia musza być realizowane od 1 do 23 czerwca 2017

Wydrukowane i podpisane dokumenty dostarczamy osobiście lub wysyłamy listownie na adres: Łódzki Szkolny Związek Sportowy, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
NIE PRZESYŁAMY ŻADNYCH DOKUMENTÓW MAILEM!

Krajowy operator programu Szkolny Klub Sportowy udostępnił Państwu narzędzie elektroniczne Platforma SKS
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Państwo jako nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach programu jesteście zobowiązani do korzystania z dziennika SKS.
Poniżej przedstawiamy dokumenty, które umożliwią Państwu zalogowanie się i elektroniczne wypełnianie dzienniczka oraz przeprowadzenie testów zgodnie z umowami SKS.

Pismo do nauczycieli

Instrukcja korzystania z dziennika nauczyciela

Instrukcja testów sprawności fizycznej

Arkusz do wprowadzenia wyników testów sprawnościowych

Strona rejestracji w programie

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły (dzienniczek) Rachunku do umowy zlecenia za miesiac maj oraz Dzienniczka za miesiąc maj

Wydrukowane i podpisane dokumenty dostarczamy osobiście lub wysyłamy listownie na adres: Łódzki Szkolny Związek Sportowy, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
NIE PRZESYŁAMY ŻADNYCH DOKUMENTÓW MAILEM!

Łódzki Szkolny Związek Sportowy informuje, że wkrótce uruchomiony zostanie portal internetowy dotyczący realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy". W najbliższym czasie zamieścimy na naszej stronie internetowej szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące obsługi panelu. Prosimy zaglądać na naszą stronę!

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły (dzienniczek) Rachunku do umowy zlecenia za miesiac kwiecień oraz Dzienniczka za miesiąc kwiecień

Wydrukowane i podpisane dokumenty dostarczamy osobiście lub wysyłamy listownie na adres: Łódzki Szkolny Związek Sportowy, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
NIE PRZESYŁAMY ŻADNYCH DOKUMENTÓW MAILEM!


OSTATECZNA LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU zobacz


Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie przez nauczyciela oraz przesłanie wyłącznie listem rachunku do umowy zlecenia za miesiac marzec Wydrukowane i podpisane dokumenty wysyłamy wyłącznie listem na adres: Łódzki Szkolny Związek Sportowy, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115


1. Dzienniczek za miesiąc marzec należy wypełnić elektronicznie.

2. Wypełnioną tabelę w pliku excela należy przesłać na adres sks@lszs.pl (nie wysyłamy skanu!)

3. Następnie wydrukowaną tabelę należy podpisać przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły i dostarczyć osobiście lub listem na adres ŁSZS, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115

UWAGA! Zamieszczony plik dotyczy wyłącznie rozliczenia za miesiąc marzec! Dzienniczek za miesiąc marzec


Informujemy, że rozpoczeliśmy dokonywanie wypłat za miesiąc luty i marzec. Przelewy będą realizowanie sukcesywnie. Prosimy o cierpliwość.


UWAGA!!!

Szkoły, które do 28.02.2017 nie uzupełnią braków w dokumentacji programu (w tym oświadczeń rodziców) nie zostana zakwalifikowane do projektu programu!!!PRZEDŁUŻONY DODATKOWY NABÓR SZKÓŁ

W związku ze zgłaszanymi prośbami informujemy, że przedłużyliśmy termin przyjmowania wniosków do 17.03.2017.

Zainteresowane szkoły przesyłają komplet dokumentów elektronicznie na adres lszs@lszs.pl oraz listownie.

W przypadku wiekszej ilości zainteresowanych Szkół będzie decydowała kolejność zgłoszeń drogą mailową.


DODATKOWY NABÓR SZKÓŁ

W zwiazku z wolnymi miejscami w projekcie SKS ogłaszamy dodatkowy nabór szkół do projektu.

Zainteresowane szkoły przesyłają komplet dokumentów elektronicznie na adres lszs@lszs.pl oraz listownie.

W przypadku wiekszej ilości zainteresowanych Szkół będzie decydowała kolejność zgłoszeń drogą mailową.

Rekrutacja kończy sie w momencie wypełnienia limitu miejsc nie później niż 9 marca 2017


SPOSÓB ROZLICZENIA SIĘ ZA MIESIĄC LUTY 2017

  1. Wypełniamy elektronicznie w Wordzie przygotowany przez ŁSZS rachunek do umowy zlecenia za miesiac luty za 8 godzin pracy (w przypadku zwolnienia lekarskiego wpisujemy inne daty niż okres zwolnienia, zajęcia odrabiamy w dni wolne lub w kolejnym tygodniu)

  2. Wypełniamy elektronicznie w Excelu dzienniczek za miesiąc luty

  3. Wysyłamy elektronicznie obydwa zapisane dokumenty na adres sks@lszs.pl (nie wysyłamy skanu!)  4. Drukujemy obydwa wysłane elektorniczneie dokumenty tj. rachunek do umowy zlecenia i dzienniki zajęć za miesiśc luty.

  5. Wydrukowane dokumenty podpisujemy, a dzienniczek dodatkowo dajemy do podpisu dyrektorowi szkoły

  6. Wydrukowane i podpisane dokumenty wysyłamy listem na adres: Łódzki Szkolny Związek Sportowy, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115

  7. Oczekujemy na przelew wypłaty na konto osobiste


UWAGA!!!

Szkoły, które do 28.02.2017 nie uzupełnią braków w dokumentacji programu (w tym oświadczeń rodziców) nie zostana zakwalifikowane do projektu programu!!!1. Dzienniczek należy wypełnić elektronicznie.

2. Wypełnioną tabelę w pliku excela należy przesłać na adres sks@lszs.pl (nie wysyłamy skanu!)

3. Następnie wydrukowaną tabelę należy podpisać przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły i dostarczyć osobiście lub listem na adres ŁSZS, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115

UWAGA! Zamieszczony plik dotyczy wyłącznie rozliczenia za miesiąc luty! Dzienniczek za miesiąc lutyPoniższą dokumentację należy wypełnić komputerowo i wydrukować lub wydrukować i wypisać drukowanymi literami.

Następnie podpisać przez osoby wskazane w poszczególnych dokumentach (Dyrekcja Szkoły, Nauczyciel, Rodzic).

Tak wypełnione dokumenty należy WYŁĄCZNIE W FORMIE PAPIEROWEJ dostarczyć w kopercie osobiście lub listownie do Biura ŁSZS na adres:

Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź ul. Żeromskiego 115

Nie będą honorowane przesyłki mailowe, skany, faksy.

Koperty z dokumentacją należy dostarczyć lub przesłać (liczy się data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 17.02.2017 (piątek).

UWAGA!

Szkoły, które nie dostarczą wskazanej dokumentacji w terminie zostaną wykluczone z projektu, a w ich miejsce dokooptowane zostaną szkoły oczekujące na liście rezerwowej.DOKUMENTACJA PROGRAMU:

1. Lista szkół, które przesłały w terminie ankiety zgłoszeniowe do projektu zobacz

2. Pismo przewodnie do szkół zobacz

3. Założenia programu zobacz

4. Zgłoszenie szkoły drukuj | wypełnij

5. Porozumienie partnerskie ze szkołą drukuj | wypełnij

6. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych drukuj

7. Umowa zlecenia drukuj | wypełnij

8. Rachunek do umowy zlecenia drukuj | wypełnij

9. Oświadczenie do celów podatkowych drukuj | wypełnij

Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone