Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

Informujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy został operatorem wojewódzkim programu
„Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018.Bardzo ważne i pilne!

W związku z obowiązkiem sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym wszystkich osób zatrudnionych w ramach Programu SKS, pilnie prosimy o wypełnienie i własnoręczne podpisanie oświadczenia o niefigurowaniu w ww. rejestrze. Należy je dostarczyć osobiście lub listownie do naszego biura lub przesłać w formie skanu e-mailem na adres sks@lszs.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2018

OŚWIADCZENIE


Poniżej przekazujemy pismo z Instytutu Sportu przypominające o kilku podstawowych założeniach Programu SKS. Mamy świadomość, że dla większości nauczycieli poniższe kwestie są oczywiste, ale doświadczenia zgromadzone podczas wizytacji zajęć sugerują, że w wielu przypadkach jest inaczej.

1. Zajęcia sportowe muszą być prowadzone 2 razy w tygodniu.

2. Grupa ćwiczebna musi się składać z min. 15 uczestników zapisanych do grupy.

3. Nauczyciele są zobowiązani do wgrania skanów/zdjęć zgód rodziców/opiekunów w dzienniku SKS. Ze względu na zbliżający się termin wdrożenia RODO, ostateczny termin to 31 maja. Po jego upływie będą wyciągane konsekwencje wobec nauczycieli, którzy nie wywiążą się z tego zadania.

4. Wszyscy uczestnicy programu muszą wykonać testy sprawnościowe 2x w roku. Czas na to wprowadzenie testów w dzienniku SKS upływa 31 maja. Dnia 18 maja Instytut Sportu automatycznie uruchomił testy nauczycielom, którzy tego dotychczas nie zrobili. Ponadto, rozpoczęliśmy nowy test nauczycielom, u których status testu jest „przeterminowany” (upłynął 21-dniowy termin na uzupełnienie testu). Prawidłowy wysłany test ma status „zarchiwizowany”, a w kolumnie wysłany widnieje „tak”.

Pismo do nauczycieli z Instytutu Sportu


Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji dotyczących Programu SKS. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi!

WIZYTACJE ZAJĘĆ
Ze względu na nieprawidłowości wykryte podczas wizytacji zajęć, przypominamy, że w przypadku odwołania zajęć należy pozostawić stosowną informację na portierni i/lub w sekretariacie szkoły oraz odwołać zajęcia w dzienniku elektronicznym. Wyjścia na zawody czy turnieje nie mogą być uwzględniane jako zajęcia SKS. W Decyzji Ministra Sportu i Turystyki jest jasno określone, że nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć 2 razy w tygodniu w jednostkach 60-minutowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę stałej częstotliwości zajęć (np. raz w tygodniu po 2 godziny), ale decyzję w tej sprawie podejmuje operator krajowy – Instytut Sportu-PIB i do niego prosimy kierować wnioski o wyrażenie zgody.

W każdej szkole powinna być ogólnodostępna informacja o prowadzonych zajęciach z uwzględnionymi dniami i godzinami zajęć. W związku z tym prosimy o rozwieszenie w szkole plakatów SKS (wersje w formacie pdf wysyłaliśmy Państwu mailowo, są również dostępne na stronie www.lszs.pl). Zostaną również przygotowane zindywidualizowane plakaty dla naszego województwa, wkrótce prześlemy je mailowo.

UZUPEŁNIANIE DZIENNIKA
W związku z licznymi brakami w dzienniku elektronicznym informujemy, że mają Państwo czas na uzupełnienie zaległości (tematy i obecności za miesiące: styczeń – marzec) do 7 maja. Jest to spowodowane koniecznością pełnej sprawozdawczości i zamknięcia rozliczeń finansowych za poprzednie miesiące.

Od maja czas na uzupełnienie i edycję danych zajęć będzie wynosił 21 dni, np. zajęcia prowadzone w dniu 8 maja można uzupełnić/edytować do dnia 29 maja br. Po tym terminie ta możliwość zostanie zablokowana. Mamy nadzieję, że zmobilizuje to Państwa do systematycznego uzupełniania dziennika. Z naszej strony zapewniamy pełne wsparcie techniczne i merytoryczne.

WGRYWANIE ZGÓD
Uwzględniając prośby wielu nauczycieli termin wgrywania skanów zgód został przedłużony do dnia 31 maja. Mają Państwo dodatkowy miesiąc, ale informujemy, że nauczyciele, którzy nie wywiążą się z zadania, w czerwcu będą mieli zablokowane dzienniki.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE
Przypominamy, że mają Państwo czas na realizację testów do 30 maja, ale w przypadku gdy rozpoczną Państwo test wcześniej, pozostaje 21 dni na wprowadzenie i edycję wyników w rozpoczętym teście. Należy również zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie prób oraz pomiarów. Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkich, ale zależy nam na jak najbardziej rzetelnych wynikach. Niestety spotkaliśmy się z przypadkami, gdy uczestnicy wykonywali zwis na drążku na prostych ramionach lub byli mierzeni i ważeni w obuwiu, jeansach i bluzach. Prosimy więc o zapoznanie się z instrukcjami przed przystąpieniem do testów.

Pismo do nauczycieli z Instytutu Sportu


Bardzo ważne i pilne!

Ze względu na wejście w życie Ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, uprzejmie informujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy ma obowiązek sprawdzenia w Rejestrze sprawców na tle seksualnym wszystkich osób zatrudnionych w ramach Programu SKS, nawet jeśli są to nauczyciele na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą.

W zwiazku z powyższym zobowiązujemy Państwa do jak najszybszego wypełnienia i przesłania e-mailem na adres sks@lszs.pl krótkiego FORMULARZA z danymi niezbędnymi do sprawdzenia danej osoby w Rejestrze sprawców na tle seksualnym.
W dniu 26.02.2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi przy ul. Czernika 1/3 odbyła się konferencja pt. "Zajęcia SKS wracają do łódzkich szkół" dotycząca realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w województwie łódzkim w 2018 roku.

W konferencji udział wzięli: Monika Płaczkowska - Specjalista ds. Marketingu i Promocji Projektów Sportowych w Instytucie Sportu - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, Sylwester Pawłowski - Prezes Łódzkiego SZS, Mariusz Kuświk - Dyrektor Biura Łódzkiego SZS oraz Wojciech Ulatowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi.

Podczas konferencji przedstawiono założenia i cele Programu, podsumowanie działania Programu w pierwszej edycji w 2017 roku oraz prognozy i cele na 2018 rok.

W województwie łódzkim planujemy objąć programem wszystkie 177 gmin. W ramach programu utworzone zostaną 1024 grupy ćwiczebne w 650 szkołach. Zajęcia poprowadzi ponad 900 nauczycieli a weźmie w nich udział prawie 19 tysięcy uczestników.

Łódzki Szkolny Związek Sportowy po raz drugi został operatorem wojewódzkim programu.

Relacja w TV TOYA
Informacja UMŁ
Relacja w Radiu ŁódźZapraszamy do odwiedzenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach gdzie zajęcia SKS prowadzi p. Katarzyna Pluskota-Jasicka zobaczInformujemy, że zamieściliśmy aktualną listę realizatorów programu SKS.
Prosimy o sprawdzenie czy jesteście Państwo w zaktualizowanej bazie oraz czy zgadza się numer umowy, którą otrzymaliście w przesłanym e-mailu.
W przypadku jakichkolwiek niezgodności prosimy o pilny kontakt z Biurem ŁSZS.Zachęcamy Dyrekcję szkoły w której prowadzone są zajęcia do umieszczenia na stronie szkoły logo i baneru Programu SKS.
Warto się pochwalić uczestnictwem w Programie SKS!

SzczegółyInformujemy że ruszyła platforma SKS.
W związku z licznymi zmianami w systemie, prosimy o zapoznanie się z instrukcją korzystania z systemu. Instrukcje zostały opracowane w dwóch wersjach (nauczyciel kontynujący i nauczyciel nowy).
Przekazujemy również pismo z Instytutu Sportu dotyczące zmian w Dzienniku SKS.
Szczegóły

Prosimy o zaplanowanie 70 godzin zajęć w programie tak aby zajęcia odbywały się do drugiej połowy listopadaŁódzki Szkolny Związek Sportowy przedstawia szczegółową dokumentację (w zakładkach powyżej - Program SKS, Dokumenty zgłoszeniowe, Dokumenty rozliczeniowe) dotyczącą realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku.

UWAGA!
Zwracamy się z prośbą o bardzo dokładne zapoznanie się z dokumentacją oraz Regulaminem Programu.

Ze względu na konieczność utworzenia ponad 1000 grup ćwiczebnych oraz szczegółową analizę nadsyłanych dokumentów zgłoszeniowych, wszelkich informacji telefonicznych o Programie będziemy udzielać tylko i wyłącznie w uzasadnionych i wyjątkowych sytuacjach.


Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone