Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


UWAGA!
Dokumenty 1-5 należy dostarczyć wyłącznie listownie w formie papierowej
.


1. Zgłoszenie szkoły do programu SKS


2. Porozumienie o współpracy (dla dyr. szkoły)


3. Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym


4. Umowa zlecenia z nauczycielem (od 18.01.2021)


5. Oświadczenie do celów podatkowychDOKUMENTY DODATKOWE
Uwaga!
Poniższych dokumentów nie wysyłamy do ŁSZS.
Oświadczenia w wersji papierowej przez cały czas trwania Programu SKS przechowuje nauczyciel.
Zeskanowane oświadczenia należy wgrać w Dzienniku SKS przy każdym uczestniku oddzielnie.

Wzór oświadczenia rodziców


Wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego

Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone