Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

INFORMACJE O ZAWODACH

- 01.07.2024 - Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło 27 czerwca 2024 roku Program Wspierania Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży „Mały Mistrz”. Program skierowany jest do dzieci i nauczycieli z klas I-III szkół podstawowych.

Informujemy, że Szkolny Związek Sportowy, który posiada już doświadczenia z lat 2014-2015 w prowadzeniu podobnego programu zamierza przedstawić swoją ofertę realizacji Małego Mistrza w 2024 roku, mając nadzieję, że będzie on kontynuowany także w następnych latach.

Prosimy o wstępną deklarację przystąpienia szkoły do programu poprzez wypełnienie załączonego druku zgłoszenia i zgłoszenia w pliku Excel. Przepraszamy, że prosimy Was o to dopiero dzisiaj, już po zakończeniu roku szkolnego i z bardzo utrudnionym kontaktem z nauczycielami, ale tak jak napisaliśmy wyżej program został ogłoszony 27.06.2024. a czas na złożenie wniosku mamy do 9.07.2024, a musi on zwierać przynajmniej szacunkową liczbę szkół i klas zainteresowanych programem.

Szkolny Związek Sportowy przyjął założenie, że szkoła będzie mogła zgłosić do programu 3 klasy, najlepiej po jednej klasie I, II i III, choć dopuszczamy możliwość, że szkoła zdecyduje się zgłosić np. tylko trzy klasy I.

Informujemy, że wszystkie „bonusy” przystąpienia do Małego Mistrza opisane niżej nie generują żadnych kosztów ponoszonych przez szkołę z wyjątkiem kosztu udostępnienia obiektu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w klasach uczestniczących w programie.

Informujemy, że wystąpimy do JST i innych organów prowadzących szkoły o akceptację Waszego udziału w programie i być może wsparcie jego działania inicjatywami lokalnymi.

Prosimy o odesłanie mailowo załączonego druku wstępnego zgłoszenia do programu oraz załącznika w Excelu do dnia 4.07.2024 roku i informujemy, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu i powierzenia tego zadania Szkolnemu Związkowi Sportowemu, nabór prowadzić będziemy od sierpnia 2024 roku.

Zachęcamy do udziału w tym ważnym programie

Zgłoszenie wstępne szkoły do podpisu | Zgłoszenie wstępne szkoły tabela excel


- 15.06.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 15.06.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finału Wojewódzkiego w Siatkówce Plażowej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 15.06.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Trójboju Lekkoatletycznym klas IV rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 15.06.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce nożnej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 08.06.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finału Wojewódzkiego w Lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców rozgrywanego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 08.06.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce nożnej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 31.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Trójboju Lekkoatletycznym klas IV rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 31.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finału Wojewódzkiego w Siatkówce Plażowej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 26.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finału Wojewódzkiego w Piłce nożnej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 26.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Festiwalu sztafet rozgrywanego w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady


- 26.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Koszykówce 3x3 rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 26.02.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Koszykówce 3x3 dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 21.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 21.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finału Wojewódzkiego w Lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 21.05.2024 - Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naborze do programu dotyczącego prowadzenia zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla szkół podstawowych pn. „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”
Nabór rusza od 21 maja 2024 poprzez portal www.aktywny.szs.pl
W związku z tym, że zajęcia w ramach programu mogą być prowadzone już od 27 maja 2024r. nabór trwa tylko i wyłącznie do piątku, tj. 24 maja 2024r. do godz. 14.00. Limit miejsc: 40 grup na województwo łódzkie.
Zgłoszenia do programu dokonuje nauczyciel / szkoła wypełniając wniosek na stronie www.aktywny.szs.pl
Portal został już uruchomiony 20.05.2024. Zakwalifikowani do realizacji programu nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia zostaną powiadomieni mailem o przyjęciu do programu i otrzymają umowy zlecenia oraz inne druki związane z realizacją programu. Nabór potrwa do wyczerpania limitu grup w naszym województwie.
Zachęcamy do udziału w programie i jak najszybszą rejestrację na portalu www.aktywny.szs.pl w celu złożenia wniosku!
Główne założenia:

 • program skierowany jest do klas „O”-VI szkół podstawowych;
 • okres prowadzenia zajęć od 27 maja2024r. do 15 grudnia 2024r. (z wyłączeniem wakacji);
 • realizacja zajęć 1 raz w tygodniu po 60 minut;
 • do realizacji 18 godzin dla 1 grupy;
 • w szkole może być utworzona tylko 1 grupa;
 • grupy ćwiczebne powinny liczyć po 12 osób;
 • stawka wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia wynosi 70 zł za 1 godzinę zajęć.
Operatorem krajowym programu jest Szkolny Związek Sportowy w Warszawie.
Operatorem wojewódzkim programu jest Łódzki Szkolny Związek Sportowy
Założenia programu

- 09.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Czwórboju Lekkoatletycznym rozgrywanym w ramach Igrzysk Dzieci


- 09.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikaty organizacyjne Finałów Wojewódzkich w Piłce nożnej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 09.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Koszykówce 3X3 dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 04.05.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Koszykówce 3x3 rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 27.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Koszykówce 3x3 dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 27.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Festiwalu sztafet rozgrywanego w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady


- 27.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce nożnej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 27.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Koszykówce chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 22.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Grach i zabawach rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 20.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Koszykówce 3X3 dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 20.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Drużynowych Biegach Przełajowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady


- 20.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Koszykówce dziewcząt rozgrywanych w ramach Licealiady


- 20.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce siatkowej dziewcząt rozgrywanych w ramach Licealiady


- 12.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikaty organizacyjne Finałów Wojewódzkich w Piłce nożnej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 12.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce siatkowej chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 02.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Drużynowych Biegach Przełajowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady


- 02.04.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikaty organizacyjne Finałów Wojewódzkich w Koszykówce dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 02.04.2024 - Infrmujemy, że decyzją Zarządu ŁSZS z dnia 26.03.2024 r z powodu bardzo nikłego zainteresowania szkół impreza Rugby Tag w roku szkolnym 2023/2024 została odwołana.
Za utrudnienia wynikłe z tego powodu przepraszamy.


- 26.03.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikaty organizacyjne Finałów Wojewódzkich w Piłce siatkowej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 23.03.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Grach i zabawach rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 23.03.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy dokumenty rozliczeniowe Programu SKS


- 16.03.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Koszykówce dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 07.03.2024 - Informujemy, że do 15 marca 2024 przyjmujemy wnioski do programu "Szkolny Klub Sportowy". Jest to nieprzekraczalny termin, liczy się data złożenia wniosku lub data stempla pocztowego.
Pobierz dokumenty zgłoszeniowe


Z wielkim smutkiem informujemy, że odszedł Henryk Czyżewski – wybitna osobowość łódzkiej oświaty, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 198 oraz XXXII Liceum Ogólnokształcącego, wspaniały nauczyciel i wielki przyjaciel młodzieży.
Obfitującą w sukcesy pracę zawodową łączył z pasją społecznego działania. Był radnym Rady Miejskiej w Łodzi, przewodniczącym komisji edukacji oraz komisji finansów. Od zawsze wspierał sport dzieci i młodzieży, współtworząc Międzyszkolny Klub Sportowy „Jedynka”, którego zawodnicy zdobywali mistrzowskie laury na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.
W ostatnich latach zaangażował się w działalność Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, gdzie piastował funkcję skarbnika i wiceprezesa. Był szanowanym i cenionym w różnych środowiskach człowiekiem.
Jego śmierć jest niepowetowaną stratą dla nas wszystkich.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 06 marca 2024 (środa) na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw.Św. Anny w Łodzi,ul.Lodowa 78, godz.12:30


- 01.03.2024 - Informujemy, że nastąpiły zmiany w Regulaminie szczegółowym rozgrywek w koszykówce - IMS i Licealiada. Prosimy o sprawdzenie zmian (str.33 i 43)


- 01.03.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce siatkowej dziewczat rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 23.02.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Koszykówce dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 23.02.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce siatkowej dziewczat rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 23.02.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Unihokeju dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 06.02.2024 - Informujemy, że ogłoszony został nabór do programu Szkolny Klub Sportowy. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o pilne przesłanie wstępnej deklaracji... czytaj więcej


- 27.01.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Piłce siatkowej rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 27.01.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Koszykówce dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 20.01.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Unihokeju dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 20.01.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Tenisie stołowym dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 15.01.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce siatkowej rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 10.01.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikaty Finałów Wojewódzkich w Koszykówce dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 04.01.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Tenisie stołowym dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 02.01.2024 - Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie został jeszcze ogłoszony konkurs na Program SKS. W związku z tym ŁSZS nie będzie finansował zajęć SKS.


- 02.01.2024 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikaty organizacyjne Finałów Wojewódzkich w Piłce soiatkowej rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 19.12.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Szachach rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady


- 19.12.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Unihokeju dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 16.12.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce ręcznej chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 08.12.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce ręcznej dziewcząt rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 08.12.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Unihokeju rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 08.12.2023 - Z pryjemnością informujemy, że dziewczęta z II LO w Pabianicach zajęły II miejsce w Finale Ogólnopolskim Badmintona. Gratulujeny!
komunikat końcowy


- 02.12.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikaty Finałów Wojewódzkich w Szachach rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady


- 02.12.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Piłce ręcznej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady


- 02.12.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Tenisie stołowym chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 27.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikaty organizacyjne Finałów Wojewódzkich w Unihokeju oraz Piłce ręcznej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 25.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Unihokeju rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 25.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Tenisie stołowym dziewcząt rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 25.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Pływaniu rozgrywanych w ramach Licealiady


- 19.11.2023 - W dniu 16 listopada 2023 w XLVII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi odbyły się uroczyste obchody 70-lecia istnienia Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
Uroczystości odbywały się w dwóch częściach.

W pierwszej uczestnicy i zaproszeni goście wzięli udział w I Wojewódzkim Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej. W trakcie spotkanie zaprezentowano trzy wystąpienia na temat: „Działalność Szkolnego Związku Sportowego na rzecz dzieci i młodzieży” (Wojciech Ulatowski), „Autorytet trenera- olimpijczyka w procesie szkolenia i wychowania młodego sportowca” (Agnieszka Domańska), „Aktualne wyzwania przed którymi staje nauczyciel wychowania fizycznego” (Kacper Głogowski). Po każdym wystąpieniu dyskusje panelową prowadził Prezes ŁSZS p. Sylwester Pawłowski.

Fotorelacja i materiały z Sejmiku

W drugiej części spotkania p. Sylwester Pawłowski przedstawił krótką historię Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat. Po wystąpieniu, przybyli na uroczystości goście: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego p. Zbigniew Ziemba, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski, Prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi p. Mieczysław Nowicki wręczyli wyróżnienia działaczom, dyrektorom, nauczycielom oraz podmiotom współpracującym z ŁSZS, odznaczenia, wyróżnienia i pamiątkowe medale.

Spotkanie było również okazją do przekazania życzeń dla Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego od instytucji, związków i stowarzyszeń, z którymi związek współdziała w zakresie promocji i rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Wiele miłych i ciepłych słów przekazali Wicemarszałek Województwa Łódzkiego p. Zbigniew Ziemba, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski, Prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi p. Mieczysław Nowicki, Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, p. Marek Kondraciuk, Wiceprezes ds. sportowych Łódzkiej Federacji Sportu – Mirosław Pikierski, Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – Marek Mazur.
Ponadto na spotkaniu pojawili się: Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego p. Sławomir Piętakiewicz, Prezes Zarządu Łódzkiej Federacji Sportu p. Zbigniew Pacholczyk, Wiceprezes ds. organizacyjnych Łódzkiej Federacji Sportu p. Zbigniew Świercz, Honorowy Prezes Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego p. Andrzej Sontag, Prezes KS Wifama p. Bartłomiej Ostrowski oraz przedstawiciele klubów sportowych Anilana, Społem i ChKS.

Podczas uroczystości uhonorowano następujące osoby i podmioty:

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Anna Rytwińska – Dyrektor SP nr 55 w Łodzi
Włodzimierz Kurek – Dyrektor SP nr 56 w Łodzi

Złota odznaka „Za Zasługi dla Sportu”
Wojciech Ulatowski – Dyrektor XLVII LO w Łodzi

Wyróżnienie Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
Ewa Buchowicz
Tadeusz Gołaszewski
Adam Milczarek
Grażyna Ostojska
Marzena Stankiewicz
Marek Bednarski
Andrzej Gudzio
Ryszard Kucharski
Paweł Zieliński
Marek Witkowski
Zbigniew Kuczyński
Krzysztof Wiercioch
Piotr Majewicz
Stefan Machnicki
Zbigniew Kocoń
Wiesław Dobiech
Przemysław Staniszewski
Ryszard Michalski-
Grzegorz Andryszczak
Jarosław Urbaniak
Małgorzata Chrząszcz
Krzysztof Filipowicz
Andrzej Sontag
Marian Przybylski
Tomasz Brożyna
Dariusz Kuczmera

Medale okolicznościowe 70-lecia ŁSZS
Grzegorz Andryszczak
Leszek Dąbrowski
Wiesław Dębowski
Robert Duda
Zygmunt Dzierzyk
Andrzej Frankowski
Zdzisław Frątczak
Jarosław Ignaczak
Cezary Kuligowski
Mariusz Kuświk
Jacek Lewera
Ryszard Michalski
Sylwester Pawłowski
Marek Stasiak
Wojciech Ulatowski
Jarosław Urbaniak
Andrzej Wąsiołek
Wojciech Węglarski
Grażyna Wójcik
Mariusz Wrzosek
Dariusz Zakonnik
Tomasz Zarębski
Paweł Zieliński
Roman Twerdyk
Sebastian Napieraj
Andrzej Owczarek
Adam Walacik
Wiesław Dobiech
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Urząd Miasta Łodzi
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi
Łódzka Federacja Sportu
Wojewódzkie Zrzeszenie - Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi
Akademicki Związek Sportowy w Łodzi
Klub Sportowy Anilana Łódź
Chojeński Klub Sportowy Łódź
Klub Sportowy Społem Łódź
Klub Sportowy Wifama Łódź
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bełchatowie
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Pajęcznie
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Radomsku
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęczycy
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Poddębicach
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi
Sieradzki Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu
Łaski Szkolny Związek Sportowy w Łasku
Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy w Zduńskiej Woli
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieruszowie
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Opocznie
Szkolny Związek Sportowy Powiatu Piotrkowskiego
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzezinach
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawie Mazowieckiej
Szkolny Związek Sportowy Powiatu Skierniewickiego
Szkolny Związek Sportowy w Skierniewicach

Uroczystości zakończyło międzypokoleniowe spotkanie towarzyskie.
Fotorelacja z uroczystości


- 18.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Piłce ręcznej dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 18.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 18.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Pływaniu rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 11.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikaty organizacyjne Finałów Wojewódzkich w Piłce ręcznej rozgrywanych w ramach Licealiady


- 11.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikaty organizacyjne Finałów Wojewódzkich w Tenisie stołowym rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci


- 11.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Badmintonie dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 04.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Pływaniu rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady


- 04.11.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Badmintonie rozgrywanych w ramach Licealiady


- 28.10.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 24.10.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Badmintonie dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej


- 24.10.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wyniki Finałów Wojewódzkich w Sztafetowych Biegach Przełajowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady oraz wyniki Finałów Wojewódzkich w Lidze Lekkoatletycznej rozgrywanej w ramach Licealiady


- 12.10.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Badmintonie dziewcząt i chłopców rozgrywanych w ramach Licealiady


- 07.10.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Sztafetowych Biegach Przełajowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady


- 30.09.2023 - 28 września 2023r na terenach MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim odbyła się Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2023/24.
Podczas inauguracji podsumowane zostało Międzypowiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół w województwie łódzkim za rok szkolny 2022/23. Powiaty, które zajęły pierwsze sześć miejsc to kolejno: zgierski 1666 pkt., sieradzki 1326 pkt., skierniewicki grodzki 1315 pkt., tomaszowski 1294 pkt., pabianicki 1214 pkt., bełchatowski 1164 pkt. Starostowie z tych powiatów otrzymali okazałe pamiątkowe puchary.
Podsumowano także osiągnięcia szkół w zawodach ogólnopolskich za ubiegły rok szkolny, które w rywalizacji krajowej zdobyły łącznie 24 medale w tym 8 złotych, 9 srebrnych, 7 brązowych. Dyrektorzy i nauczyciele tychże szkół otrzymali pamiątkowe wyróżnienia.

Wśród gości podczas inauguracji obecni byli m.in. gospodarz imprezy Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Pan Jacek Lipiński, Dyrektor Kancelarii Marszałka Pan Tomasz Dominowski, Dyrektor Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Pan Włodzimierz Stanek oraz starostowie powiatów, burmistrzowie miast, dyrektorzy i nauczyciele. Obecni byli również członkowie Zarządu Łódzkiego SZS na czele z Prezesem Panem Sylwestrem Pawłowskim.

Po inauguracji rozegrano także finały Wojewódzkie w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Wzięło w nich udział ponad 500 uczniów i uczennic ze szkół z województwa łódzkiego wyłonionych w eliminacjach powiatowych. ŁSZS bardzo dziękuje, Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 z Dyrektorem Piotrem Adamczewskim na czele oraz MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim za ogromny wkład w przygotowanie i przeprowadzenie tej pięknej imprezy.

Medaliści Finału Wojewódzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Igrzysk Dzieci dziewczęta rocz. 2011 i mł.
1. Maja Jura SP Modrzew
2. Alicja Patek SP nr 3 Bełchatów
3. Martyna Kowasz ZSP iP Czechy

Igrzyska Dzieci chłopcy rocz.2011 i mł.
1. Jan Drewnowski SP 12 Zgierz
2. Dawid Pietrzak SP Wilamów
3. Piotr Pajewski SP Lubań

Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewczęta 2009 i 2010
1. Oliwia Orzechowska SP nr 10 Sieradz
2. Oliwia Stańczyk SP Modrzew
3. Blanka Marunowska SP 12 Zgierz

Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopcy 2009 i 2010
1. Kordian Jadczak SP nr 1 Brzeziny
2. Krzysztof Szperlin SP Pęczniew
3. Mikołaj Dobrowolski SP nr 9 Radomsko

Licealiada dziewcząt rocz. 2004 i mł.
1. Amelia Pawelus ZS Pajęczno
2. Martyna Karolczuk KPLO Rawa Maz.
3. Martyna Witkowska ZSP Kleszczów

Licealiada chłopcy rocz. 2004 i mł.
1 . Maksymilian Zawiślak ZSP Kleszczów
2. Michał Bator KPLO Rawa Maz.
3. Kacper Kurowski I LO Pabianice

Na stronie zamieściliśmy wyniki Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady oraz zdjęcia z zawodów


- 28.09.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Lidze Lekkoatletycznej rozgrywanej w ramach Licealiady


- 21.09.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy Komunikat końcowy Finału Ogólnopolskiego w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt i Chłopców - Licealiada w którym chłopcy z SMS LO w Aleksandrowie Łódzkim zajęli I miejsce, dziewczeta III, a uczennice I LO z Bełchatowa zajęły II miejsce (chłopcy V miejsce).
Gratulujemy!
Fotorelacja


- 14.09.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy komunikat organizacyjny Finałów Wojewódzkich w Indywidualnych Biegach Przełajowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady

Zawody będą jednocześnie Wojewódzką Inauguracją Sportowego Roku Szkolnego 2023/2024


- 09.09.2023 - Ważna informacja dla organizatorów zawodów
Informujemy, że w związku z podpisaniem nowej umowy na finansowanie zawodów ŁSZS zostaliśmy zobowiązani przez Urzęd Marszałkowski do zamieszczania zarówno w komunikatach jak i sprawozdaniach, dyplomach, upominkach loga województwa łódzkiego.
W zakładce Dokumentacja zawodów zamieściliśmy link z plikiem .zip zawierającym logotypy. W przesyłanych sprawozdaniach należy bezwzględnie zamieszczać jedno logo kolorowe lub monochromatyczne.


- 09.08.2023 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy Kalendarz i regulamin szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2023/2024.


Archiwum aktualności


KOMUNIKATY

Informujemy, że ze względu na zmianę siedziby ŁSZS od dnia 08.07.2024 biuro będzie nieczynne


Zarząd Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego informuje, że w dniu 26.03.2024 r. podjął uchwałę o zasadach finansowania udziału szkół z województwa łódzkiego, które w myśl regulaminów, zakwalifikowały się do uczestnictwa w zawodach ogólnopolskich.

Od 01.04.2024:

 1. Szkoły, które wezmą udział w zawodach ogólnopolskich na szczeblu ID, IMS i Licealiady będą dofinansowane w sposób następujący:
  ilość uczestników (wynikająca z regulaminów imprez ŁSZS) i jeden opiekun x ilość dni pobytu x 40 zł
 2. Dofinansowaniem objęta będzie szkoła, która zajęła pierwsze miejsce w finale wojewódzkim.
 3. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie szkoła z powiatu, który ma uregulowaną składkę członkowską.
 4. Zwrot dofinansowania następuje po przedstawieniu, w nieprzekraczającym terminie 7 dni od daty zakończenia zawodów, faktur oraz potwierdzonej delegacji uczestnictwa w zawodach.
 5. Przypominamy również, że szkoła samodzielnie dokonuje zgłoszenia do zawodów u ich organizatora, informując o swojej decyzji ŁSZS.
 6. Informacji o zawodach ogólnopolskich udziela biuro ŁSZS, można je także znaleźć na stronach www.szs.pl oraz www.lszs.pl

Zarząd ŁSZS informuje, że na posiedzeniu w dniu 17.11.2021 podjął uchwałę o podniesieniu od dnia 1 stycznia 2022 r. opłaty startowej za udział w Finałach Wojewódzkich, która będzie wynosiła 5 zł od zawodnika

Partnerzy
Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone