Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

I WOJEWÓDZKI SEJMIK KULTURY FIZYCZNEJ

Prezentacja „Działalność Szkolnego Związku Sportowego na rzecz dzieci i młodzieży"

Prezentacja „Aktualne wyzwania przed którymi staje nauczyciel wychowania fizycznego”

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone