Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i TurystykiEdycja 2018
Sprawa bardzo pilna!

Informujemy, że prowadzimy nabór do projektu "Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2018” (zwanego dalej Programem lub OZSSON).
Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Należy zarejestrować się na stronie www.ozsson.szs.pl i po rejestracji wypełnić wszystkie dokumenty (w tym zamieszczoną poniżej INFORMACJĘ DLA ŁSZS) wydrukować, podpisać i przysłać pocztą na nasz adres:
Łódzki Szkolny Związek Sportowy
ul. Żeromskiego 115
90-542 Łódź

Do zakwalifikowania się w projekcie potrzebne są następujące dokumenty:
  • Wypełniony wniosek z deklaracją o zabezpieczeniu pierwszej części wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia w wysokości minimum 30% dofinansowania,
  • Poświadczona kopia uprawnień instruktora sportu osób niepełnosprawnych (np: dyplom mgr wf, legitymacja instruktora, certyfikat),
  • Porozumienie z danymi wolontariusza,
  • Zgoda na przetwarzanie danych od osoby prowadzącej i wolontariusza,
  • Oświadczenie o niefigurowaniu w RSPNTS,
  • INFORMACJA DLA ŁSZS - pobierz tutaj (*doc)
Jednocześnie informujemy, iż mogą państwo prowadzić zajęcia w podobnych projektach, pod warunkiem, że zajęcia odbywać się będą w innym terminie.
Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone