Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

DOKUMENTACJA ZAWODÓW
Zgłoszenie na zawody

GENERUJ Z SRS


Komunikat końcowy z zawodów rejonowych (Igrzyska Dzieci, IgrzyskaMłodzieży Szkolnej, Licealiada)

DOKUMENT DO EDYCJI (*doc) | DOKUMENT DO EDYCJI (*docx) | DOKUMENT DO DRUKU (*pdf)


Komunikat końcowy z finałów wojewódzkich (Igrzyska Dzieci, IgrzyskaMłodzieży Szkolnej, Licealiada)

DOKUMENT DO EDYCJI (*doc) | DOKUMENT DO EDYCJI (*docx) | DOKUMENT DO DRUKU (*pdf)


Delegacja wyjazdowa na zawody ogólnopolskie

DOKUMENT DO EDYCJI (*doc)


Preliminarz imprezy

DOKUMENT DO EDYCJI (*doc) | DOKUMENT DO EDYCJI (*docx) | DOKUMENT DO DRUKU (*pdf)


Wzór umowy zlecenia

DOKUMENT DO EDYCJI (*doc) | DOKUMENT DO EDYCJI (*docx) | DOKUMENT DO DRUKU (*pdf)


Lista wypłat ekwiwalentów sędziowskich

DOKUMENT DO EDYCJI (*xls) | DOKUMENT DO EDYCJI (*xlsx) | DOKUMENT DO DRUKU (*pdf)


Stawki imprez sportowych

DOKUMENT DO DRUKU (*pdf)


Tabela przeliczeniowa stawek sędziowskich i umów zleceń

DOKUMENT DO DRUKU (*pdf)

Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone